بنده فعلاً مشغول هستم.

در تابستان و بعد از آن مطالب را آماده می کنم و بعد در وبلاگ وارد می کنم.

فعلاً می توانید از مطالبی را که در وبلاگ زیر گذاشته ام بازدید فرماید :

 
http://shahid-navvab-safavi.blog.ir